Korzystanie z toru bez wyłączności*: 1 godzina 6 godzin
Jazda motocyklem
*Promocja do końca roku 2018
50zł 30zł* 200zł
Jazda samochodem osobowym 100zł 400zł
Trening samochodem do driftu 150zł 600zł

Podane kwoty są cenami brutto.

Nr telefonu kontaktowego w celu umówienia jazdy na torze: +48 783 90 90 93

Płatności dokonuje się z góry na stróżówce – biletem wjazdu jest paragon. Wjazd możliwy za zgodą portiera.

Za każdą rozpoczętą godzinę należy dopłacić pełną stawkę.

 

Wjazd na obiekt i Tor tylko jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
* bez wyłączności to znaczy, że na torze mogą współuczestniczyć inne pojazdy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zabrania się wjazdu i wejścia na Tor bez zezwolenia !

Samowolny wjazd na Tor podlega regulaminowej karze 500 zł – obiekt jest monitorowany.

Wjazd i wyjazd jest rejestrowany.

Możliwość korzystania z toru uzgadnia się na portierni lub w biurze MotoPark Toruń

 

Regulamin korzystania z toru:

  1. Wjazd na Tor jest jednoznaczny z zapoznaniem się , zrozumieniem i akceptacją zasad bezpieczeństwa oraz warunków zawartych w regulaminie obiektu MotoPark Tor Toruń
  2. Tor przeznaczony jest do ruchu pojazdów – osoby postronne np. piesi, rowerzyści nie mogą przebywać na obszarze toru.
  3. Korzystający z Toru ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i biorą na siebie obowiązek zadbania o bezpieczeństwo innych korzystających z Toru.
  4. Korzystanie jest możliwe tylko z toru asfaltowego – wjazd na część toru o nawierzchni szutrowej jest zabroniony.
  5. Obowiązujetylko jeden kierunek ruchu po torze opisanym na poniższej mapce graficznej i zgodnie ze znakami na torze.  Zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym!
  6. Korzystającym z toru zabrania się: ZAWRACANIA , ZATRZYMYWANIA, COFANIA, JAZDY W PRZECIWNYM KIERUNKU, WYPRZEDZANIA NA ZAKRĘTACH.
  7. Obowiązuje utrzymywanie bezpiecznych odstępów od innych korzystających. W przypadku zauważenia awarii, kolizji lub wypadnięcia z toru innego pojazdu przed nami – zatrzymanie dozwolone jest tylko w bezpiecznych miejscach poza torem – udzielenie pomocy możliwe dopiero po zabezpieczeniu siebie i innych na torze.
  8. Zjeżdżając z nitki toru obowiązkowo sygnalizujemy zjazd prawym kierunkowskazem.
  9. Korzystający z toru nie mają prawa do roszczenia odszkodowań za szkody powstałe z własnej winy.
  10. Korzystający odpowiada za szkody wyrządzone innym osobom przebywającym na torze, a także ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z uszkodzeniem infrastruktury toru i obiektu MotoPark Tor Toruń.

 

Przydatna informacja: zazwyczaj polisy ubezpieczeniowe pojazdów nie obejmują zdarzeń, które mają miejsce na torach treningowych, obiektach sportowym itp. dlatego warto mieć świadomość ryzyka związanego z jazdą na własną odpowiedzialność.

 

Szkolenia bezpiecznej jazdy www.odtj.net